Ameland.info

Slider

Het eiland Ameland is een zelfstandige gemeente dat deel uit maakt van de provincie Friesland.
Lange tijd heeft het eiland zich gedragen als een een zelfstandige staat. Dit werd uiteraard aangevochten door aangrenzende landen, tot schermutselingen daarover is het echter nooit gekomen.

vlagDe Amelander vlag bestaat uit vier banen, afwisselend blauw, geel, blauw en geel. In het blauwe gedeelte een wassende maan en in het gele Wapen van Amelandgedeelte drie schuine balken.

Op 1 april 2016 bedroeg het aantal inwoners 3.617 (bron: CBS).
Deze zijn als volgt over de dorpen verdeeld: Hollum 1150, Nes 1085, Buren 680 en Ballum 355.

Ameland kent een eigen dialect, het Amelands.