Hollum het de hoogste toren
Ballum het sien naam verloren
Nes is de hoofdstad
Buren is ‘n moddergat
En op de Kooi zeggen ze dat!

Rixt van het Oerd

Er zijn vele varianten op deze sage, Wikipedia schrijft het volgende:

Eén versie van het verhaal over Rixt van het Oerd gaat als volgt:

Rixt woonde op het Oerd in het oosten van Ameland. Niemand wist waar ze vandaan kwam, ze woonde in een hut gemaakt van wrakhout. Eens per jaar kwam ze in het dorp, maar sprak met niemand. Ze verzamelde wrakhout en zocht naar kruiden in de duinvallei. Daar brouwde de zeeheks toverdranken van. De mensen dachten dat Rixt met de duivel optrok en daarom meden ze haar. Strandjutters en vissers die toch op het Oerd moesten zijn, zeiden eerst gebeden op. Rixt zat vaak onder haar flarieboom (vlier) en ruilde wat gevonden goederen voor een oude koe.

Ze bond een lamp om de nek van haar koe en joeg het dier de duinen over. Schippers zetten koers naar het verraderlijke licht en de schepen sloegen op het zand te pletter. De volgende dag ging Rixt op zoek naar de aangespoelde goederen en ze beet zelfs opgezwollen vingers af om gouden ringen te bemachtigen. Ze heeft zelfs ooit benen afgehakt om een paar laarzen te bemachtigen, ze droogde ze bij de schoorsteen en de laarzen gleden na een tijd van de benen af. Op een dag in de herfst laat Rixt een brik stranden. De volgende ochtend ziet zij de enorme buit van vele sieraden. Dan ziet zij het lichaam van Sjoerd, ze dacht dat haar zoon al lang geleden was gestorven, Sjoerd was al vele jaren eerder weggelopen van huis. Rixt valt dood neer naast haar zoon en een grote golf neemt beide mee de zee in.

De vervallen hut heeft er nog jaren gestaan en de knoestige oude vlier stond er nog langer. Er werden takken afgesneden en deze plantte men in eigen tuin. In najaarsnachten kan men bij oostenwind de stem van Rixt nog horen, die naar haar zoon Sjoerd roept.

Amelander schalken

amelander schalken

Amelanders hadden veel last van rovende Friezen. Een aantal Amelanders besloot een galg te gaan bouwen. Het hiervoor benodigde hout werd gestolen op Terschelling.

De overlevering wil dat de drie balken in het Amelander wapen te danken zijn aan deze actie.

De Amelander schalken,
Hebben gestolen 3 balken,
Des avonds in de maneschijn,
Daarom zal dit hun wapen zijn.

bril

Snel boeken

www.ameland.net

ameland.net is dé boekingssite voor leuke en betaalbare vakantie-accommodaties.

Hier vind u ook handige adressen van Amelander ondernemingen en dienstverleners.